Klicka på symbolen...

 

Totempålar

Skulpturer

Motorsågs-skulpturer

Reliefer

Skyltar

Möbler

Rolf Lidberg-muséet

Solrosor

Snidade

pålar